Slavnostní uvedení knihy

Slavnostní uvedení knihy Písečníci a bludný asteroid v liberecké iQlandii se opravdu vydařilo a litovat může každý, kdo nepřišel, ačkoliv mohl.

Pro ty, kteří se, ať už z důvodů časové zaneprázdněnosti nebo přílišné vzdálenosti, zúčastnit nemohli, nebo chtěli, ale akci nestihli, nebo z důvodů úplně jiných tady mám krátké povídání o tom, jak křest knihy a vše okolo probíhalo.

DŮKLADNÁ  PŘÍPRAVA

Celá akce byla naplánována již od 16:00, ale autorův tým byl v iQlandii už dvě hodiny předem, aby stačil vše nachystat. Největším úkolem bylo vše dopravit až do čtvrtého patra do expozice Kosmo. Pak se připravovalo občerstvení, rozmístění židliček a stolů, příprava knížek na předání startérům, promítání obrázků z knihy a výstava ilustrací.

Slavnostní uvedení knihy, křest knihy
Připravené pohoštění – kaktusové housky z planety Písečnici a sekt (samozřejmě nealkoholický). Jak jedna paní poznamenala: „Ty housky v tom světle vypadají, že jsou zelené!“ Sekt se podával hned po návštěvě planetária a housky pak po samotném křtu, kdy vzniklo trochu hluché místo, během kterého bylo potřeba přemístit stoly a uzpůsobit „scénu“ autogramiádě.

Většina lidí dorazila těsně před čtvrtou hodinou, a pokud je zrovna nevítal autor, mohli si prohlížet připravenou výstavu ilustrací z knihy, číst si ukázky recenzí nebo se najít na seznamu startérů. Autor se nicméně brzy ocitl v obležení novinářů a fotografů – v celkovém počtu jedna novinářka a jeden fotograf 🙂 ).

Slavnostní uvedení knihy, křest knihy
Připravená výstava ilustrací Jakuba Cenkla prostřídaná ukázkami recenzí a seznamem Startérů. Nechyběl ani nádherný kalendář s ilustracemi z knihy – pro ty, kteří přispěli opravdu hodně.

SLAVNOSTNÍ  UVEDENÍ  KNIHY  ZAČÍNÁ

První na programu byl pořad v planetáriu. Nakonec se celé akce zúčastnilo téměř sto lidí a protože planetárium pojme polovinu, probíhal program nadvakrát.

A o čem že pořad v planetáriu byl? Moderátorka planetária divákům nejdříve osvětlila problém mezihvězdného cestování a vesmírných vzdáleností a potom je na jednu takovou vesmírnou cestu vzala. Jaká bylo asi překvapení, když se před diváky po několika stovkách světelných let objevila soustava hvězdy Sigmy s planetou Písečnice a kometou Osamělá! Diváci se ocitli přímo v dějišti autorovy knihy!

A pak už začal vlastní program uvedení knihy. Moderátor akce nejdříve přivítal hosty, představil autora a pak i kmotry – dětského herce Matyáše Svobodu a rektora Technické univerzity v Liberci doc. Miroslava Brzezinu. A pak už začal vlastní proslov autora.

Slavnostní uvedení knihy, křest knihy
Vstup do expozice Kosmo lákal „kosmickými“ barvami.

PROSLOV  AUTORA

A o čem autor, nepříliš připravený, povídal? Tak třeba o tom, že držet vlastní knížku je splněný sen, ale že na začátku si psaní chtěl jen zkusit. Pomocí pár vět shrnul děj knihy, vyprávěl o tom, jak před vlastními dětmi své psaní tajil a co zažil s finálním rukopisem. Jak probíhal Startovač a jak zavazují každý příspěvek, který od lidí na vydání knížky dostal, byl.

Také představil lidi, kteří se na knize podíleli: korektorku a dnes již bývalou dlouholetou redaktorku Albatrosu Šárku Krejčovou, ilustrátora Jabuba Cenkla a olomouckého výtvarníka Jana Herynka, který má na svědomí grafickou podobu knihy. Nakonec vysvětlil, proč zrovna křest v iQlandii a uvedl kmotry knihy. Nejdříve rektora technické univerzity v Liberci, jakožto představitele největší a nejvýznamnější vzdělávací instituce v kraji pro vyzdvihnutí vzdělávací role dětského čtení. A potom i představitele těch, pro které je knížka určena – dětského herce Matyáše Svobodu.

Slavnostní uvedení knihy, křest knihy
Hosté, kteří dorazili v hojném počtu, se při proslovu náramně bavili.

KŘEST  KNIHY

Slavnostní uvedení knihy, křest knihy
Skleničky připravené na křest knihy. V pozadí vpravo je skrz „hvězdnou bránu“ vstup do planetária, za autorem zabraným do proslovu jsou knihy připravené na autogramiádu. Vše se odehrává na pódiu s pozadím tubusu rakety ESA – Evropské kosmické agentury.

Kmotři knížce nejdříve popřáli úspěch a pak už proběhl samotný akt křtu.

Zatímco pan rektor jen decentně potřel knížku prstem namočeným v sektu, Matyáš se do toho opřel a knížku polil celou.

Slavnostní uvedení knihy, křest knihy
Je pokřtěno!

Tím se akce přelila do své neorganizované a lehce chaotické části. Zatímco se hosté odebrali k ochutnávce kaktusových housek, připravily se stoly na autogramiádu. K nim se následně nahrnul dav a následovalo předávání knih a dalších odměn startérům, dopisování věnování a samozřejmě focení s autorem. Zájem o fotku a podpis autora měly především fanynky – malé i velké 🙂

Celá akce „slavnostní uvedení knihy“ se ve vesmírném prostředí expozice Kosmo nesmírně vydařila a na závěr tak nezbývá než liberecké iQlandii poděkovat. Za pěkné fotografie Dominice Skubové, za organizaci Martině Kutíkové, za moderování Martinu Novákovi, za super pořad v planetáriu Simoně Noskové a za umožnění celé akce v iQlandii Pavlu Coufalovi.

Chcete-li si přečíst, co celému křtu knihy předcházelo, přečtěte si třeba něco o mých začátcích, nebo o tom jak dopadlo mé vyjednávání s nakladatelem. Nebo se podívejte na prolog mého seriálu o crowdfundingových knižních kampaních.